Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

cybernetyczna-laleczka
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viarudosci rudosci

April 21 2017

cybernetyczna-laleczka
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viarudosci rudosci
cybernetyczna-laleczka
3991 8416
Reposted fromtichga tichga viarudosci rudosci

April 18 2017

cybernetyczna-laleczka
0669 e8f4 500
Reposted fromjosefine josefine viaOnly2you Only2you
cybernetyczna-laleczka
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viarudosci rudosci
cybernetyczna-laleczka
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viarudosci rudosci

April 11 2017

cybernetyczna-laleczka
6945 c7b5
Reposted fromcalifornia-love california-love viarudosci rudosci

April 08 2017

cybernetyczna-laleczka
7644 c9eb
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
cybernetyczna-laleczka
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaszydera szydera
cybernetyczna-laleczka
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
8745 d127

I love sitting in a train. Sure, you can listen to music everywhere but in a train … I don’t know. The way the nature passes and the thoughts begin to flow without even knowing it … it’s something really special. And I love the feeling. Sometimes I think there’s nothing better than sitting in a train and doing nothing but listen to some really good music that breaks your heart.

Reposted fromwestwood westwood viaszydera szydera
6334 c2fc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
cybernetyczna-laleczka
2434 8487
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarudosci rudosci
cybernetyczna-laleczka
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frombadgirl badgirl viarudosci rudosci
9571 be93 500

vintageeveryday:

Showgirls playing chess backstage at the Latin Quarter nightclub, New York, 1958.

cybernetyczna-laleczka
5259 6f8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudosci rudosci
3279 6b2e
Reposted fromIcyFeather IcyFeather viarudosci rudosci
cybernetyczna-laleczka
5589 50de

March 26 2017

cybernetyczna-laleczka
2609 386c
Reposted fromdailylife dailylife viacorazblizej corazblizej

March 19 2017

cybernetyczna-laleczka
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl