Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

cybernetyczna-laleczka
cybernetyczna-laleczka
7867 076a
Reposted fromPoranny Poranny viacats cats

June 25 2017

cybernetyczna-laleczka
Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła,
Które by nie kwitły, gdyby nie cierpienie,
Błogosławcie Pana.

Błogosławcie Pana wszystkie łzy i żale,
Każda moja słabość i upokorzenie,
Błogosławcie Pana.

Błogosławcie Pana wszystkie moje rany,
Na które Duch Święty staje się balsamem ,
Błogosławcie Pana.

Niech Cię błogosławią wszystkie me niemoce,
Ból skrzętnie skrywany po bezsennej nocy,
Niech Cię błogosławią.

Błogosławcie Pana, że Mu ufam jeszcze,
Że mnie wciąż uzdrawia łaski swojej deszczem,
Błogosławcie Pana.
cybernetyczna-laleczka
2261 fbd2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSurvivedGirl SurvivedGirl

June 24 2017

cybernetyczna-laleczka
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viatobecontinued tobecontinued

June 18 2017

cybernetyczna-laleczka
2843 ded0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacorazblizej corazblizej
cybernetyczna-laleczka
0959 d4f0

June 15 2017

cybernetyczna-laleczka
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viarudosci rudosci

June 12 2017

cybernetyczna-laleczka
curiosity
Reposted fromcats cats
cybernetyczna-laleczka
9148 db31

June 08 2017

cybernetyczna-laleczka
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaSurvivedGirl SurvivedGirl

June 05 2017

cybernetyczna-laleczka
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl viawindingroads windingroads
cybernetyczna-laleczka
8688 795f
Reposted fromretro-girl retro-girl viawindingroads windingroads

June 01 2017

cybernetyczna-laleczka
8903 4d28
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarudosci rudosci

May 31 2017

cybernetyczna-laleczka
0776 bd85
Reposted fromGIFer GIFer viatobecontinued tobecontinued

May 30 2017

cybernetyczna-laleczka

May 28 2017

cybernetyczna-laleczka
1686 e6f3 500
Reposted fromreturn13 return13 viaSurvivedGirl SurvivedGirl

May 26 2017

2588 e63d
cybernetyczna-laleczka

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viawindingroads windingroads

May 21 2017

2341 c263
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl