Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2018

cybernetyczna-laleczka
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viacats cats

May 02 2018

cybernetyczna-laleczka
8424 b3f1 500
Reposted fromgreenloud greenloud viatobecontinued tobecontinued
cybernetyczna-laleczka
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
cybernetyczna-laleczka
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viatobecontinued tobecontinued

April 07 2018

9295 63d5 500
Reposted fromamatore amatore viarudosci rudosci
cybernetyczna-laleczka

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSurvivedGirl SurvivedGirl
cybernetyczna-laleczka
3321 e996
Reposted fromonlyman onlyman viaSurvivedGirl SurvivedGirl

March 10 2018

cybernetyczna-laleczka
8233 758c
cybernetyczna-laleczka
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viarudosci rudosci

January 29 2018

cybernetyczna-laleczka
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean. 
— Nikita Gill
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued

January 27 2018

cybernetyczna-laleczka

January 24 2018

cybernetyczna-laleczka
Wiele lat temu czytałam artykuł o tym, że każdy człowiek przynajmniej raz w życiu powinien przeżyć zawód miłosny, żeby stać się lepszą osobą. Autor twierdził, że ból utraty uczy nas czegoś o nas samych. Dodaje sił i wzmacnia odporność. Ktokolwiek napisał ten artykuł, niech się wypcha. Złamane serce wcale nie uczy odporności. Uczy nas za to chronić swoją kruchość. Uczy nas strachu przed miłością. Podkreślając grubą czerwoną linią nasze błędy i porażki, drwi z naszej rozpaczy.
— Leisa Rayven, „Złe Serce”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarudosci rudosci
cybernetyczna-laleczka
2007 0247 500
Reposted fromnebthat nebthat viaOnly2you Only2you

January 22 2018

cybernetyczna-laleczka
0945 c892 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaOnly2you Only2you

January 13 2018

cybernetyczna-laleczka
5012 679f 500
Reposted fromhagis hagis viaSurvivedGirl SurvivedGirl

January 12 2018

cybernetyczna-laleczka
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
cybernetyczna-laleczka
3246 766f 500
Reposted fromolaosa olaosa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
cybernetyczna-laleczka
0987 ad56
Reposted from4777727772 4777727772 viarudosci rudosci

January 07 2018

cybernetyczna-laleczka
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viarudosci rudosci
cybernetyczna-laleczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl