Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

cybernetyczna-laleczka
3027 8fac
Reposted fromskrzacik skrzacik viarudosci rudosci

August 14 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

August 13 2017

cybernetyczna-laleczka
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viacorazblizej corazblizej
cybernetyczna-laleczka
cybernetyczna-laleczka
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viarudosci rudosci

August 06 2017

cybernetyczna-laleczka
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

August 01 2017

cybernetyczna-laleczka
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viarudosci rudosci
cybernetyczna-laleczka
-Gdzie są ludzie? - podjął wreszcie rozmowę Mały Książę.
-Trochę tu samotnie na tej pustyni...
-Wśród ludzi też jest samotnie - odrzekła żmija.
— Mały Książe
Reposted fromcorvax corvax viarudosci rudosci
cybernetyczna-laleczka
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viarudosci rudosci

July 29 2017

cybernetyczna-laleczka

July 28 2017

cybernetyczna-laleczka
9677 b476 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viarudosci rudosci
cybernetyczna-laleczka
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viarudosci rudosci
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
cybernetyczna-laleczka
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viatobecontinued tobecontinued
cybernetyczna-laleczka
4426 257a 500
Reposted fromemopanda emopanda viatobecontinued tobecontinued
cybernetyczna-laleczka
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromarchive archive viatobecontinued tobecontinued

July 22 2017

cybernetyczna-laleczka
Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki viatobecontinued tobecontinued
cybernetyczna-laleczka
1674 18b0
cybernetyczna-laleczka
To prawda, że znaleźć siebie to nieproste sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
cybernetyczna-laleczka
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl